Schedule

Friday

16:00 – 17:30 Registation

17:30 – 18:00 Opening

18:00 – 18:40 Inaugural lecture

18:50 – 19:50 Presentation of tasks

19:50 – 20.10 Drawing and division of tasks

20:10 – 20.45 Integration of participants’ computers with environment settings in Biotechnopark

20:45 – 22:00 Integration Party

Saturday

8:00 – 14:00 Coding

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 19:00 Coding

19:00 – 20:00 Dinner

20:00 – Coding

Sunday

9:00 – 10:00 Deposition of the code and completion of the presentation

10:00 – 11:00 Breakfast

11:00 – 12:00 Sponsorship presentations

12:00 – 15:00 Teams presentation

15:00 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:30 Announcement of the results

16:30 – 17:30 A ceremonial ending

Harmonogram

Piątek

16:00 – 17:30 Rejestracja

17:30 – 18:00 Uroczyste rozpoczęcie

18:00 – 18:40 Wykład inauguracyjny

18:50 – 19:50 Prezentacja zadań

19:50 – 20.10 Losowanie oraz podział zadań

20:10 – 20.45 Integracja komputerów uczestników z ustawieniami środowiska w Biotechnoparku

20:45 – 22:00 Impreza integracyjna

Sobota

8:00 – 14:00 Rozwiązywanie zadań

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 19:00 Rozwiązywanie zadań

19:00 – 20:00 Kolacja

20:00 – Rozwiązywanie zadań

Niedziela

9:00 – 10:00 Zakończenie prac tj. zdeponowanie kodu i dokończenie prezentacji

10:00 – 11:00 Śniadanie

11:00 – 12:00 Prezentacje sponsorów

12:00 – 15:00 Prezentacje zespołów

15:00 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 16:30 Ogłoszenie wyników

16:30 – 17:30 Uroczyste zakończenie